Usługi

Ochrona fizyczna

Stała obecności pracowników ochrony w strzeżonym obiekcie. Czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdujących się na terenie strzeżonego obiektu, a tym samym zapobieganie włamaniom, kradzieżom czy dewastacjom mienia.

Pracownicy ochrony posiadają jednolite umundurowanie, są wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, łączność radiową opartą na niezawodnym sprzęcie. Ochraniany obiekt wspomagają patrole grup interwencyjnych SUFO

SUFO

Specjalistyczne obszary przedsiębiorczości (np. banki, sądy) wymagają ponadstandardowego podejścia, które my spełniamy dysponując zarówno wykwalifikowanym personelem jak i sprzętem. Jako jedyni w regionie jesteśmy w stanie spełnić wymogi większości przetargów publicznych wymagających uzbrojonych grup interwencyjnych

MONITORING SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Skuteczna i najtańsza forma ochrony mienia przy pomocy urządzeń elektronicznych. System pod nadzorem operatorów sprawuje nadzór przez 24 godziny na dobę.

Obiekt wyposażany jest w profesjonalny system alarmowy podłączony do nadajnika PROTECT, który bezprzewodowo przekazuję do Centrum Monitorowania informacje o rodzaju i miejscu zdarzenia. Sygnał ten jest automatycznie rejestrowany i natychmiast przekazany do patroli interwencyjnych szybkiego reagowania, znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia (włamanie, napad, sabotaż itp.).

ZDALNY DOZÓR VIDEO

Forma monitoringu video, która z sukcesem zagościła w portfolio naszej firmy. Dzięki możliwościom współczesnej technologii w zakresie bezpiecznego i bezzwłocznego przesyłania danych można z dowolnego miejsca na świecie obejrzeć obraz ze swojego obiektu. Zdalny Dozór video to forma wykorzystania systemu kamer zainstalowanych w obiekcie do wykonania weryfikacji i kontroli bezpieczeństwa z poziomu Centrum

Monitorowania firmy Protect. W ramach zdalnego dozoru video możemy dla Państwa realizować dodatkowe usługi, min.:

  • Video Weryfikacja Alarmów – do celów operacyjnych
  • Video Obchody – do celów prewencyjnych

KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

Wyposażeni w broń konwojenci przewożą walory pieniężne i wartości materialne w specjalnie przygotowanych do tego celu samochodach. W trakcie konwojowania, pracownicy ochrony utrzymują stałą łączność radiową z centrum operacyjnym i najbliższymi patrolami interwencyjnymi.

Usługa wykonywana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku.

PROTECT SERVICE

Wsparcie techniczne, które jest podstawą skutecznego wykorzystania zaawansowanej technologii. To dział techniczny zajmujący się dystrybucją, montażem systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, smart-home itp. W oparciu o system SAFESTAR łączy w/w systemy najnowocześniejszą technologią co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo klientów.

SAFESTAR SECURITY CLOUD

Chmurowy system do monitoringu zintegrowanego i zarządzania bezpieczeństwem.

Integruje wiele różnych technologii i rozwiązań, co daje dużą elastyczność w szybkim dostosowaniu się do potrzeb klienta. Safestar Go oferuje rozbudowaną funkcjonalność z zakresu monitoringu i zarządzania przez aplikacje mobilne, które są na bieżąco dostosowywane do zróżnicowanych potrzeb.

Kontrola nad systemami alarmowymi, uzbrajanie, rozbrajanie, historia alarmów i zdarzeń, sterowanie systemami alarmowymi, video i innymi, kontrola stanu wyjść, elementami smart-home, podgląd online z kamer.

Usługi

Ochrona fizyczna

Stała obecności pracowników ochrony w strzeżonym obiekcie. Czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdujących się na terenie strzeżonego obiektu, a tym samym zapobieganie włamaniom, kradzieżom czy dewastacjom mienia.

Pracownicy ochrony posiadają jednolite umundurowanie, są wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego, łączność radiową opartą na niezawodnym sprzęcie. Ochraniany obiekt wspomagają patrole grup interwencyjnych SUFO

SUFO

Specjalistyczne obszary przedsiębiorczości (np. banki, sądy) wymagają ponadstandardowego podejścia, które my spełniamy dysponując zarówno wykwalifikowanym personelem jak i sprzętem. Jako jedyni w regionie jesteśmy w stanie spełnić wymogi większości przetargów publicznych wymagających uzbrojonych grup interwencyjnych

MONITORING SYSTEMÓW ALARMOWYCH

Skuteczna i najtańsza forma ochrony mienia przy pomocy urządzeń elektronicznych. System pod nadzorem operatorów sprawuje nadzór przez 24 godziny na dobę.

Obiekt wyposażany jest w profesjonalny system alarmowy podłączony do nadajnika PROTECT, który bezprzewodowo przekazuję do Centrum Monitorowania informacje o rodzaju i miejscu zdarzenia. Sygnał ten jest automatycznie rejestrowany i natychmiast przekazany do patroli interwencyjnych szybkiego reagowania, znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia (włamanie, napad, sabotaż itp.).

ZDALNY DOZÓR VIDEO

Forma monitoringu video, która z sukcesem zagościła w portfolio naszej firmy. Dzięki możliwościom współczesnej technologii w zakresie bezpiecznego i bezzwłocznego przesyłania danych można z dowolnego miejsca na świecie obejrzeć obraz ze swojego obiektu. Zdalny Dozór video to forma wykorzystania systemu kamer zainstalowanych w obiekcie do wykonania weryfikacji i kontroli bezpieczeństwa z poziomu Centrum

Monitorowania firmy Protect. W ramach zdalnego dozoru video możemy dla Państwa realizować dodatkowe usługi, min.:

  • Video Weryfikacja Alarmów – do celów operacyjnych
  • Video Obchody – do celów prewencyjnych

KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH

Wyposażeni w broń konwojenci przewożą walory pieniężne i wartości materialne w specjalnie przygotowanych do tego celu samochodach. W trakcie konwojowania, pracownicy ochrony utrzymują stałą łączność radiową z centrum operacyjnym i najbliższymi patrolami interwencyjnymi.

Usługa wykonywana jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 roku.

PROTECT SERVICE

Wsparcie techniczne, które jest podstawą skutecznego wykorzystania zaawansowanej technologii. To dział techniczny zajmujący się dystrybucją, montażem systemów alarmowych, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, smart-home itp. W oparciu o system SAFESTAR łączy w/w systemy najnowocześniejszą technologią co ma bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo klientów.

SAFESTAR SECURITY CLOUD

Chmurowy system do monitoringu zintegrowanego i zarządzania bezpieczeństwem.

Integruje wiele różnych technologii i rozwiązań, co daje dużą elastyczność w szybkim dostosowaniu się do potrzeb klienta. Safestar Go oferuje rozbudowaną funkcjonalność z zakresu monitoringu i zarządzania przez aplikacje mobilne, które są na bieżąco dostosowywane do zróżnicowanych potrzeb.

Kontrola nad systemami alarmowymi, uzbrajanie, rozbrajanie, historia alarmów i zdarzeń, sterowanie systemami alarmowymi, video i innymi, kontrola stanu wyjść, elementami smart-home, podgląd online z kamer.

Współpracujemy z firmami każdej wielkości

Dostarczamy dostosowane rozwiązania spełniające pełen zakres potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać bezpłatną ocenę i niezobowiązującą wycenę.